Approved by Rotax

NOVÝ SB-912-068

Byl vydán nový  SB-912-068 : Změna označení motorů Rotax řady 912 a 914 zavedením přípony „-01“.  

SB – 912 -068 UL pro necertifikované motory a    SB – 912 -068 pro certifikované motory

Důvody vydání SB-912-068:     od dubna 2013 se na motory uvedených výrobních čísel montují nové typ hlav válců, u kterých je změněné místo měření teploty a medium (dříve materiál hlavy válce – nově chladící kapalina). Důvodem této změny byla standardizace hlav válců pro motory karburátorové a motory se vstřikováním.

Rotax 912 UL   – od v.č. 6 770 937                      Rotax 912 S – od v.č. 4 924 544

Rotax 912 ULS – od v.č. 6 781 410                      Rotax 914 UL – od v.č. 7 682 718

Rotax 912 A   – od v.č. 4 410 982                         Rotax 914 F – od v.č. 4 421 178

Rotax 912 F – od v.č. 4 413 020

 Pro identifikaci motorů s novým typem hlavy válce bude typové označení motoru doplněno o příponu „-01“ .

Např.  Rotax 912 S 3 -01

  stitky_sb-912-068                                  

Z hlediska provozu motoru má tento SB  význam hlavně proto, aby si piloti uvědomili změnu měření materiálu hlavy válce na chladící kapalinu.

Max. teplota chladící kapaliny je 120 oC, při poměru 50% vody a 50% chladící směsi.

Provedení SB – 912 -068, které spočívá v doplnění přípony -01 na štítek motoru konzultujte s výrobcem vašeho letadla.

TEVESO s.r.o.