Approved by Rotax

Registrace na kurzy údržby

Název kurzu: TYPOVÝ KURZ ÚDRŽBY 2 TAKTNÍCH MOTRŮ ROTAX 447/503/582

2takt
není stanoven

Cíl kurzu:

Seznámit techniky údržby s údržbou motorů ROTAX 447/503 a 582 Příručky pro údržbu.

Přihlášeným účastníkům bude 3 týdny před zahájením kurzu odeslána zálohová faktura na úhradu poplatku za kurz. Splatnost faktury bude 1 týden. Pokud neobdržíme v této lhůtě platbu od 75% přihlášených účastníků, bude termín kurzu posunut. Vybranou zálohu v tomto případě vrátíme. V případě, že uhradíte zálohu a pak se ze závažných důvodů nebudete moci kurzu účastnit zašleme vám poštou dokumentaci, kterou jsme pro vás připravili a vrátíme vám rozdíl.

Požadavky na účastníky: nejsou, jedná se o vstupní kurz

Trvání kurzu: 8 vyučovacích hodin

Cena kurzu: 3 000 Kč

V ceně obsaženo: Dokumentace, občerstvení během kurzu

Přihlásit se do kurzu

TEVESO s.r.o.