Approved by Rotax

REGISTRACE MOTORU

1. Podmínka registrace
Podmínkou poskytutí záruky je vyplnění a podepsání této registrační karty do 30 dnů ode dne nákupu. Kartu odešlete autorizovanému prodejci ROTAX® v zemi, kde je trvalé bydliště konečného uživatele a kde bude motor provozován.
2. Záruka
Záruka se vztahuje pouze na plnění, které je definováno v rámci aktuálně platných záručních podmínek.
3. Motor
4. Letoun
5. Vrtule
6. Majitel
7. Potvrzení o dodání kompletní dokumentace

Výstraha! Tento motor se může na základě své konstrukce náhle zastavit. Toto zastavení motoru může vést k nouzovému přistání a tím možnému zranění a smrti. Nelétejte s letadlem vybaveným tímto motorem v lokalitách, výškách nebo za jiných podmínek, kdy není možné bezpečné přistání bez motoru na základě náhlého vysazení. Tento letecký motor není certifikován. Neodpovídá bezpečnostním předpisům vydaným pro letecké motory a nebyl testován podle těchto podmínek. Tento motor smí být moužit pouze v experimentálních a ultralehkých letounech a to pouze v případech, kdy selhání motoru neovlivní bezpečnost. Motory ROTAX® odpovídají standardům kvality ROTAX®. Uživatel přebírá odpovědnost a uvědomuje si, že na základě svého použité může dojít k náhlému vysazení motoru.
TEVESO s.r.o.