Approved by Rotax

Ochrana osobních údajů

ROZSAH A ÚČEL

TEVESO s.r.o. (dále „TEVESO, “, „my“, „nás“, „naše“) je prodejcem leteckých motorů ROTAX pro Českou Republiku a Slovensko.

Aktivně se snažíme chránit vaše soukromí a podporujeme obecné zásady otevřenosti v oblasti shromažďování, používání a sdílení vašich osobních informací (definovaných níže). Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují na informace (včetně osobních informací), které o vás TEVESO  shromažďuje. Účelem těchto zásad ochrany soukromí je informovat vás o způsobu, jakým TEVESO shromažďuje, používá a sděluje osobní informace, které mohou být získány přístupem na naše webové stránky nebo k našim službám a souvisejícím výrobkům, nebo používáním takových webových stránek nebo našich služeb a souvisejících výrobků, nebo které můžeme o vás shromáždit jiným způsobem. 

Tyto zásady ochrany soukromí také vysvětlují, jak nás můžete kontaktovat, budete-li mít dotazy na osobní informace, které TEVESO o vás může mít, a budete-li chtít tyto osobní informace změnit nebo vymazat. Velmi vám doporučujeme, abyste přečtení těchto zásad ochrany soukromí věnoval(a) čas a uložil(a) si je pro budoucí potřebu.

OSOBNÍ INFORMACE

Termín „osobní informace“ pro účely těchto zásad ochrany soukromí znamená informace o identifikovatelném jedinci.

JAKÝ DRUH OSOBNÍCH INFORMACÍ SHROMAŽĎUJEME

Informace, které nám poskytnou subjekty osobních údajů

Shromažďujeme informace, které nám dobrovolně poskytnete, když se chcete dozvědět více o výrobcích a službách které poskytujeme, nebo když nás kontaktujete  pro služby zákazníkům s žádostí o pomoc s vašimi výrobky Rotax nebo o poprodejní servis. Mezi tyto informace patří například vaše jméno, jazyk pro komunikaci, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresa.

Automaticky shromažďované informace

Shromažďujeme o vás informace i automaticky, když použijete naše webové stránky, když na ně vstupujete nebo s nimi interagujete. Mezi tyto informace patří například informace shromažďované pomocí cookies a podobných technologií. Můžeme například shromáždit informace o typu zařízení, které používáte pro vstup na naše webové stránky, o operačním systému a verzi, o vaší IP adrese, obecné geografické poloze označené vaší IP adresou, o typu vašeho prohlížeče, stránkách, které si na našem webu prohlížíte, a o tom, zda a jak interagujete s obsahem našich webových stránek. 

Informace shromažďované z jiných zdrojů

Informace o vás, například demografické informace, můžeme získávat z jiných zdrojů včetně třetích stran, například od partnerů ze sítě dealerů a partnerů, s nimiž nabízíme služby pod společnou značkou nebo kteří jsou zapojeni do společných marketingových aktivit. Informace o vás můžeme také získávat ze sociálních sítí, například z Facebooku a Twitteru, když například s námi na těchto platformách interagujete. Údaje získané od třetích stran chráníme způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany soukromí a používáme rovněž všechna další omezení uložená zdrojem údajů.

Informace shromažďované z interakcí zákazníků s TEVESO 

Níže uvádíme některé příležitosti, kdy bychom případně mohli shromažďovat osobní informace od zákazníků. Interakce zákazníků s TEVESO  se dělí na následující segmenty:

Zjišťování informací o TEVESO 

Když získáváte další informace o TEVESO, můžete virtuálně nebo fyzicky navštívit místo, které zastupujeme. Jedná se například o prohlížení našich webových stránek, telefonování našim podnikovým obchodním zástupcům, fyzické návštěvy v obchodě TEVESO, odebírání informačních zpravodajů TEVESO, účast v soutěžích a loteriích sponzorovaných společností TEVESO, nebo návštěvy na akcích sponzorovaných společností TEVESO . Abyste se dozvěděli více informací o výrobcích ROTAX, můžete při těchto interakcích dobrovolně poskytnout osobní informace, například jméno, adresu a e-mailovou adresu. Můžeme také informace o vás shromažďovat online prostřednictvím cookies nebo podobných technologií, když navštívíte naše webové stránky. Tyto informace používáme ke sdílení novinek o akcích a výrobcích, které TEVESO nabízí. IP adresy nám kromě toho pomáhají pochopit lépe geografické informace o návštěvnících našich webových stránek, abychom mohli naše webové stránky zlepšit pro každého. Zpracovávání vašich osobních údajů pro tyto účely je naším oprávněným zájmem.

Nákup výrobků 

Rozhodnete-li se zakoupit od nás výrobek, nabízíme možnost koupit si jej přímo od nás přes naše webové stránky nebo v místě obchodního zastoupení. Když budete nakupovat od nás, budete požádán(a) o informace, abychom mohli váš nákup vyřídit. Tyto informace použijeme pro dokončení vaší transakce. Budeme díky nim s vámi v podpůrném kontaktu ohledně nákupu, budeme vám pomáhat s případnými problémy s dodáním, vyřizovat vrácení výrobků, nabízet poprodejní servis a další záležitosti související s vaším nákupem výrobků ROTAX. Zpracovávání vašich osobních údajů pro tento účel je potřebné k plnění dohody, kterou jsme s vámi uzavřeli. Upozorňujeme, že neuchováváme žádné informace o platebních nebo kreditních kartách. Platební informace používáme pouze v souvislosti s nákupem výrobků.

Registrace výrobků 

TEVESO bude shromažďovat informace, například vaše jméno, adresu a e-mailovou adresu v rámci registrace vašeho výrobku pro účely vlastnictví, bezpečnostního stažení výrobku a záruky. Budete o poskytnutí těchto informací požádán(a) kvůli registraci výrobku ROTAX. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom pomohli potvrzovat vlastnictví jednotlivých výrobků ROTAX, stahovat v případě potřeby výrobky z bezpečnostních důvodů a nabízet vám záruční a poprodejní servis. Zpracovávání vašich osobních údajů pro tyto účely je naším oprávněným zájmem. Z hlediska stahování výrobků z bezpečnostních důvodů je to i ve vašem životně důležitém zájmu.

Pomoc poskytovaná společností TEVESO 

Čas od času se můžete rozhodnout kontaktovat naši skupinu služeb zákazníkům s žádostí o pomoc s vašimi výrobky ROTAX. Abychom vám mohli nabídnout nejlepší možné služby, můžeme shromáždit některé údaje o vás nebo o vašich výrobcích ROTAX. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom vám poskytli nejlepší a nejúčinnější možnou zákaznickou podporu.

JAK VAŠE OSOBNÍ INFORMACE POUŽÍVÁME

TEVESO  používá shromážděné údaje k tomu, aby vám poskytla své výrobky a nabízené služby, což zahrnuje používání údajů pro zlepšení a personalizaci vašich zkušeností. Údaje také používáme pro komunikaci s vámi, například pro podávání informací o vašem účtu, nových dostupných výrobcích nebo službách, bezpečnostních a jiných aktualizacích. TEVESO  tyto údaje používá pro následující účely: 

Zákaznická podpora

Údaje používáme k odpovědím na dotazy zákazníků, diagnostice problémů s výrobky, opravě výrobků ROTAX a k poskytování další péče a podpůrných služeb zákazníkům. 

Zlepšování výrobků

Údaje stále používáme pro výzkumné účely a pro vývoj a zlepšování výrobků a služeb ROTAX, včetně udržování a zlepšování výkonu výrobků a služeb ROTAX, vývoje a přidávání nových prvků nebo schopností. 

Zabezpečení, bezpečnost a řešení sporů

Údaje používáme k ochraně zabezpečení a bezpečnosti výrobků ROTAX a našich zákazníků, k detekci a prevenci krádeží, k řešení sporů a vymáhání smluv. 

Hospodářská činnost

Údaje používáme k vývoji celkové analýzy a obchodních informací, které nám umožňují podnikat, chránit, činit informovaná rozhodnutí a podávat hlášení o výkonu našeho podnikání. 

Komunikace, personalizace, marketing a inzerce 

Shromážděné údaje používáme k personalizované komunikaci s vámi. Můžeme vás například kontaktovat e-mailem nebo jinými prostředky elektronické komunikace, abychom vás informovali o nových výrobcích nebo službách, poskytovali vám personalizované služby a aktualizace o naší podpoře, nebo vás požádali o účast v průzkumu. K poskytování pro vás nejrelevantnější inzerce  používáme také cookies a podobné technologie. 

Prodej a po prodeji

Prodejci výrobků a poprodejní služby budou používat vaše údaje ke zpracování vašeho nákupu a ke konfiguraci a servisu vašeho motoru ROTAX. Když si koupíte  motor od našeho prodejce nebo jeho prostřednictvím, nebo když náš poprodejní servis bude provádět servis nebo opravu  motoru, budeme v rámci prodeje nebo servisu získávat vaše kontaktní informace a budeme je používat k poskytování vámi vyžádaných služeb a k oznamování záležitostí týkajících se vašeho vozidla nebo motoru. TEVESO je oprávněn mít k těmto informacím přístup, aby mohla odstraňovat technické nebo jiné problémy související s poskytováním uvedených služeb.

Výše zmínění kontroloři mohou také během opravy dostávat omezené informace o lokalizaci vozidla nebo motoru. Tyto informace budou použity pouze v souladu s platnými zákony a předpisy.

TEVESO smí pro výše uvedené účely dané údaje předávat oprávněným maloobchodním prodejcům a jiným přidruženým a dceřiným společnostem TEVESO. Mohou to být například údaje, které jste těmto společnostem poskytli, nebo které byly vytvořeny vaším používáním výrobků ROTAX, například kontaktní informace, preference, zákaznická historie, údaje o vozidlu nebo motoru, používání aplikací a chování online.

JAK VAŠE OSOBNÍ INFORMACE SDÍLÍME

Osobní informace, které jsme shromáždili, mohou být předány omezenému okruhu třetích stran. Vaše osobní informace budou v takových případech sdíleny agenty nebo kontraktory, ale pouze pro účely poskytování služeb jménem TEVESO a podle pokynů TEVESO a v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.

Informace se sdílejí zabezpečeným způsobem za použití konzistentního bezpečnostního protokolu mezi TEVESO a třetími stranami. Když bude TEVESO  sdílet informace s ostatními stranami, zajistí, aby tyto strany použily vaše osobní údaje pouze pro účely, pro které jsou zavedena náležitá bezpečnostní opatření nedovolující jim zneužití těchto zásad ochrany soukromí.

K typům třetích stran (kromě již uvedených společností BRP) patří:

  • vybrané marketingové agentury (včetně call center) provádějící jménem TEVESO  marketingové kampaně;
  • autorizovaní dealeři a distributoři TEVESO; a dodavatelé tiskových služeb.
  • Vaše osobní informace mohou být při sdílení údajů s třetími stranami předávány do zemí, v nichž zákony na ochranu údajů mohou poskytovat nižší standard ochrany vašich osobních informací, než jak je tomu ve vaší zemi. Ochraně vašich osobních informací věnujeme velkou péči a máme zavedeny dostatečné mechanismy k jejich ochraně při mezinárodním předávání. Vaše osobní informace budeme předávat v souladu s platnými zákony na ochranu údajů a použijeme vhodná bezpečnostní opatření, abychom zajistili dostatečné zabezpečení vašich osobních informací každou třetí stranou, která bude mít k vašim Informacím přístup.

TEVESO také může sdělit osobní informace a/nebo je předat třetí straně v případě navrhovaného nebo uskutečňovaného nákupu, prodeje (včetně likvidace, zpeněžení, zabavení nebo opětovného převzetí do vlastnictví), nájmu, fúze, sloučení nebo libovolného jiného typu získání, nakládání, převodu, odstoupení nebo financování celé TEVSO nebo libovolné její části nebo libovolného podnikání nebo majetku nebo podílů v TEVESO nebo jejich rozdělení, abyste od dané třetí strany mohli i nadále dostávat stejné výrobky a služby.

PRÁVNÍ DŮVODY TEVESO PRO ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ

TEVESO bude vaše výše popsané osobní informace používat způsobem povoleným různými zákony na ochranu soukromí v zemích, v nichž podnikáme. V tomto ohledu dodržujeme vždy ty přísnější možné zákony, abychom zajistili, že TEVESO bude po celém světě splňovat různé standardy. TEVESO bude přitom dodržovat následující zásady:

  • TEVESO  dostane váš souhlas.
  • Je to nutné k plnění smlouvy.
  • TEVESO  má právní povinnost.
  • Je to v životně důležitém zájmu subjektů osobních údajů.
  • Plní se úkol ve veřejném zájmu.
  • Existuje oprávněný zájem. 
  •  

TEVESO si vyhrazuje právo sdělit osobní informace třetí straně v případě, že to vyžaduje nebo k tomu opravňuje nějaký zákon, předpis, povolení k domovní prohlídce, soudní předvolání nebo soudní příkaz.

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ INFORMACE UCHOVÁVÁME

Vaše osobní informace jsou uchovávány jen tak dlouho, jak je to potřebné pro účel, pro který jsme je získali, a pro všechny další povolené doplňkové účely. Jsou-li informace třeba pro více než jeden účel, budeme je uchovávat až do konečného data nejdéle trvajícího účelu; používání informací pro účely s dřívějšími daty ukončení však zastavíme ihned po dosažení daného data.

Vaše osobní informace jsou uchovávány zabezpečeným způsobem a přístup je přísně omezen jen na ty osoby, které tyto informace potřebují použít pro relevantní účel.

Doba uchovávání je založena na obchodních potřebách a osobní informace, které již nejsou potřebné, jsou buď nenávratně anonymizovány, nebo bezpečně zničeny.

Vy máte právo kdykoliv stáhnout svůj souhlas.

COOKIES

K řízení webových stránek a e-mailových programů BRP používáme soubory cookies. Soubory cookies nepoužíváme ke shromažďování ani ukládání osobních informací. Cookie je malý soubor, který se vloží do vašeho počítače, když navštívíte nějakou webovou stránku. Soubory cookies ukládají nikoliv osobní informace používané k řízení vašich zkušeností s webovými stránkami, například typ vašeho prohlížeče. Soubor cookie může také ukládat informace o preferencích, aby přizpůsobil vaše zkušenosti s webovými stránkami. Většina internetových prohlížečů umožňuje kontrolovat cookies přes předvolby nastavení.

Cookies nám pomáhají pochopit, jak zákazníci používají naše webové stránky a e-mail, abychom mohli v budoucnu navrhovat lepší služby.

 

JAK VAŠE OSOBNÍ INFORMACE CHRÁNÍME

TEVESO vyvíjí komerčně přiměřené úsilí, aby zajistila ochranu osobních informací shromážděných od vás proti ztrátě a neoprávněnému přístupu. Tato ochrana se vztahuje na informace uložené v elektronické i tištěné podobě. Přístup k vašim osobním informacím je omezen na osoby, které mají obchodní potřebu odpovídající důvodu, pro který byly informace poskytnuty. TEVESO kromě toho používá obecně přijímané způsoby zabezpečení informací, například firewally a metody kontroly přístupu, aby ochránila osobní informace proti ztrátě a neoprávněnému přístupu.

Předávání osobních údajů

TEVESO může z určitých oprávněných obchodních účelů potřebovat převést osobní údaje související se zaměstnanci TEVESO, jejími zákazníky nebo partnery na třetí strany. Pokud se tak neděje na základě právní povinnosti, musí se v každém případě zkontrolovat, zda to není ve střetu s nějakým zájmem subjektu osobních údajů, který si zaslouží ochranu. Při předávání osobních údajů na třetí stranu musí být splněny podmínky uvedené v kapitole Zpracovávání osobních údajů. Nachází-li se příjemce v hostitelské zemi, která není zemí původní, zákony platné v hostitelské zemi musí zaručovat vhodnou úroveň ochrany osobních údajů odpovídající těmto zásadám. Neplatí to v případě, kdy k předání údajů dochází na základě právní povinnosti. Použití údajů příjemcem musí být před předáním údajů v každém případě omezenou dohodou o zpracovávání údajů ke konkrétnímu účelu. Osobní údaje se smějí předávat vládním institucím nebo orgánům v rozsahu povoleném platnými zákony na ochranu osobních údajů. Pokud osobní údaje předávají TEVESO třetí strany, musí být zajištěno, že byly shromážděny zákonným způsobem v souladu se zákony na ochranu osobních údajů a že použití zamýšlené pro takové zpracovávání osobních údajů je povoleno.

Mezinárodní předávání osobních údajů

U osobních údajů týkajících se občanů Evropské unie bude předávání osobních údajů mimo Evropskou unii před předáním pečlivě kontrolováno, aby se zajistilo, že odpovídá omezením stanoveným v GDPR. Závisí to částečně na tom, jak Evropská komise posoudí přiměřenost bezpečnostních opatření týkajících se osobních údajů a platných v přijímající zemi, což se může čas od času měnit. 

 

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Tyto webové stránky mohou nabízet odkazy na webové stránky třetích stran. Měli byste vědět, že provozovatelé odkazovaných webových stránek mohou vaše osobní informace také shromažďovat (včetně informací vygenerovaných pomocí cookies), když přejdete na jejich webové stránky. TEVESO  neodpovídá za to, jak takové třetí strany shromažďují,   používají nebo sdělují vaše osobní informace, takže je třeba, abyste se seznámili se zásadami ochrany soukromí takových třetích stran dříve, než jim své osobní informace poskytnete.

OCHRANA SOUKROMÍ DĚTÍ

Webové stránky nejsou zaměřeny na děti a ani pro ně nejsou určeny. Osobní informace od dětí mladších 16 let vědomě neshromažďujeme. Děti mladší 16 let by se neměly u TEVESO  registrovat ani jí poskytnout osobně identifikovatelné informace bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. 

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

TEVESO si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany soukromí kdykoliv bez oznámení změnit. Zásady ochrany soukromí vyvěšené na těchto webových stránkách se považují za aktuálně platné zásady ochrany soukromí.

VAŠE PRÁVO NA VAŠE OSOBNÍ INFORMACE

Pokud poskytnete TEVESO řádnou identifikaci:

Můžete se TEVESO zeptat, jaké osobní informace o vás má, a pokud jsou nepřesné, můžete nás požádat o jejich opravu. 

Můžete požádat o vymazání a můžete nás požádat o kopii informací.

Můžete nás požádat, abychom přestali vaše osobní informace používat – nejjednodušším způsobem, jak to udělat, je stáhnout souhlas, což můžete udělat kdykoliv, buď kliknutím na odkaz pro zrušení odběru na konci libovolného informačního zpravodaje, nebo e-mailem, dopisem nebo telefonátem přes níže uvedené kontaktní informace.

Můžete nám pomoci udržet přesnost vašich osobních informací, pokud nám jejich změny oznámíte. Budete-li mít dotazy na zásady ochrany soukromí TEVESO, nebo stížnost na to, jak vaše osobní informace používáme, můžete nás kontaktovat některým z následujících způsobů: 

E-MAIL:  motory@teveso.cz

Pošta:  TEVESO s.r.o.
Škroupova 441
500 02 Hradec Králové

Chceme s vámi spolupracovat, abychom došli k čestnému řešení každé stížnosti nebo problému, který můžete mít o používání vašich osobních informací. Pokud si však myslíte, že vám nejsme schopni pomoci s vaší stížností nebo problémem, máte právo podat stížnost u orgánu ochrany osobních údajů ve vaší zemi (pokud takový ve vaší zemi existuje) nebo u dozorového orgánu.

TEVESO s.r.o.