Approved by Rotax

INFORMACE O UDÁLOSTI

Výrobce motorů Rotax, firma BRP-Rotax GmbH, jako držitel  oprávnění DOA má povinnost shromažďovat údaje z provozu svých výrobků. 

Pokud se setkáte při provozování leteckého motoru Rotax s událostí, která by výrobci motorů poskytla informace o chybách /závadách vzniklých v důsledku konstruce nebo výroby motoru, stáhněte si formulář Customer Service Information Report a po vyplnění jej zašlete na email: motory@teveso.cz

PDF formulář ke stažení zde

TEVESO s.r.o.