Approved by Rotax

SEKCE PRO VÝROBCE LETADEL

Měřítko některých součástí na DMU modelech může vykazovat malé odchylky. Pouze rozměry uvedené v Installation Manual jsou naprosto přesné. Ačkoliv jsou texty doslovným překladem originálního textu výrobce motorů, rozhodující je vždy originální text v němčině. Tyto technické údaje a v nich obsažené informace jsou vlastnictvím firmy BRP-Powertrain GmbH&Co. KG a nesmí být bez předcházejícího souhlasu firmy BRP-Powertrain GmbH&Co. KG zcela nebo částečně reprodukovány a rozšiřovány.

TEVESO s.r.o.