Approved by Rotax

Registrace motoru

1. Podmínka registrace

Podmínkou poskytutí záruky je vyplnění a podepsání této registrační karty do 30 dnů ode dne nákupu. Kartu odešlete autorizovanému prodejci ROTAX® v zemi, kde je trvalé bydliště konečného uživatele a kde bude motor provozován.

2. Záruka

Záruka se vztahuje pouze na plnění, které je definováno v rámci aktuálně platných záručních podmínek.

3. Motor

4. Letoun

5. Vrtule

6. Majitel

Formát telefonního čísla (xxx xxx xxx)
Formát telefonního čísla (xxx xxx xxx)
Formát telefonního čísla (xxx xxx xxx)

7. Potvrzení o dodání kompletní dokumentace

Výstraha!
Tento motor se může na základě své konstrukce náhle zastavit. Toto zastavení motoru může vést k nouzovému přistání a tím možnému zranění a smrti. Nelétejte s letadlem vybaveným tímto motorem v lokalitách, výškách nebo za jiných podmínek, kdy není možné bezpečné přistání bez motoru na základě náhlého vysazení. Tento letecký motor není certifikován. Neodpovídá bezpečnostním předpisům vydaným pro letecké motory a nebyl testován podle těchto podmínek. Tento motor smí být moužit pouze v experimentálních a ultralehkých letounech a to pouze v případech, kdy selhání motoru neovlivní bezpečnost. Motory ROTAX® odpovídají standardům kvality ROTAX®. Uživatel přebírá odpovědnost a uvědomuje si, že na základě svého použité může dojít k náhlému vysazení motoru.

TEVESO s.r.o.